fredag den 9. februar 2024

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Terndrup Vandværk


Der indkaldes hermed til:
Ordinær generalforsamling
i Terndrup Vandværk


Torsdag den 14 marts 2024 kl. 19.00
I Terndrup Hallen

 
Med dagsorden ifølge vedtægterne:

                                    1. Valg af dirigent
                                    2. Beretning om det forløbne år
                                    3. Aflæggelse af regnskab og budget
                                    4. Indkomne forslag:
                                    5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2
                                        suppleanter
                                    6. Valg af 2 revisor og suppleant
                                    7. Eventuelt


Regnskab vil være tilgængeligt HER!


Bestyrelsen

Forslag som ønskes fremlagt og
behandlet på generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde senest
d. 6 marts 2024.


Vandværket vil være vært ved et let
traktement.

.

.